Reference

Ohlas zákazníka

"Helge Goldhahn zběhle překládá také velmi obsáhlé, odborné či krátkodobé zakázky dodávané ve stanovené lhůtě. Překlady neodbývá, nýbrž svým nadprůměrným zapojením přispívá k úspěšnému projektu."

Westend. Public Relations GmbH, Leipzig

Zákazníci

Projekty (zpravidla přes překladatelské agentury)

  • Příručka pro potravinářské stroje
  • Specifikace pro automobilová sedadla
  • Návod k instalaci audiozařízení v osobních automobilech
  • Smlouva o zavedení systému dálničních poplatků v České republice

U výše uvedených referencí se jedná o výběr česky, anglicky a německy mluvících zákazníků, pro které jsem zhotovoval překlady.