Jsem německý rodilý mluvčí a od roku 1998 pracuji jako překladatel. Část svého studia jsem absolvoval na Karlově univerzitě v Praze. Po ukončení překladatelského studia s vedlejším oborem studia v oblasti podnikového hospodářství na Univerzitě v Lipsku v roce 2002 jsem jako diplomovaný překladatel Vrchním soudem v Drážďanech veřejně jmenovaný a obecně přísežný v mých pracovních jazycích

Překládám hlavně z češtiny a angličtiny do mého mateřského jazyka – němčiny. Ve spolupráci s rodilými překladateli rovněž zhotovuji překlady do češtiny a angličtiny. Jsem odborně obeznalý především v oblastech:

Právo

smlouvy, zakladatelské dokumenty, znalecké posudky, rozsudky

Finance

výroční zprávy, pojistné smlouvy, obchodní plány

Software

softwarové dokumentace a lokalizace, uživatelské příručky

Marketing

tiskové zprávy, podnikové prezentace, internetová prezentace

Strojírenství

potravinářské stroje, automobilový průmysl.