Vysoká kvalita

Pro své zákazníky zhotovuji důkladně ověřené, terminologicky adekvátní a ve stanovené lhůtě dodané překlady v kvalitě rodilého mluvčího. Mými pracovními jazyky jsou němčina, angličtina a čeština. U překladů do nemateřských jazyků spolupracuji s osvědčenými rodilými překladateli, kteří v odborných oblastech disponují ověřenými znalostmi. Kvalitní překlad se pozná podle toho, že je jako takový k nerozeznání od textu napsaného rodilým mluvčím, nýbrž je vnímán jako odborný text napsaný v cílovém jazyce.

Obchodní terminologie a rozvržení

Díky používání programu Translation Memory Tools Trados mám i v případě větších projektů a následných zakázek možnost důsledného dodržování terminologie upravené dle přání zákazníka. V případě souborů ve formátech Word, Excel, HTML a XML zachovávám jejich rozvržení. Zpracovávám také soubory ve formátu PDF.

Zajišování kvality

Před odesláním všech zhotovených překladů důkladně prověřuji jejich úplnost a rozvržení.

Mlčenlivost a spolehlivost

Je pro mně samozřejmé, že zachovám mlčení o všech informacích, které od Vás obdržím v souvislosti s udělením zakázek. Přislibené dodácí lhůty dodržuji.